Hypnotherapie

Wat is hypnose

Hypnose is een geestestoestand van bewustzijnsverruiming en van sterk gerichte concentratie, zoals een schijnwerper op een podium, of een sterke zonnestraal.
De hersengolven bevinden zich op dat moment in de Alfa-staat (zoals in de eerste slaapfase). De deur van het onderbewuste gaat open en de superkritische stemmetjes in je hoofd vallen stil.
Nu kan de hypnotherapeut een valse overtuiging wegnemen en vervangen door vernieuwde waarden die het leven gemakkelijker maken.

Zonnestraal

Wanneer wordt hypnose toegepast

Wordt o.a. toegepast bij psychosomatische klachten die geen direct aanwijsbare lichamelijke oorzaken hebben, zoals fobieën, trauma’s, stress, verslavingen (drinken, roken…), hyperventilatie, migraine, gedragsverandering, prikkelbaar darmsyndroom, vermageren…

Hypnose is tevens een voortreffelijke manier om via het onderbewuste je zelfvertrouwen, je eigenwaarde, en de kracht in jezelf terug te vinden. Eigenschappen en talenten waarvan je niet wist dat je ze had komen terug naar boven.

Wanneer je dieperliggende vragen over je eigen leven hebt, maar er niet toe komt om hierop antwoorden te vinden, dan kan het onderbewuste en het hoger bewuste je helpen om deze duidelijk te maken.

Hoe kom je onder hypnose

Door middel van een eenvoudige techniek geraak je in een diepe lichamelijke ontspanning. Hierbij glijd je in de Alfa-fase.
Voor alle duidelijkheid is dit GEEN vorm van bewusteloosheid, slaap of narcose.  Je blijft op alle momenten scherp bewust van hetgeen gezegd wordt. En na afloop herinner je je perfect alles wat er gebeurd is.
Iedereen in is mindere of meerdere mate gevoelig voor hypnose. Dit is voornamelijk afhankelijk van je vermogen tot vertrouwen en tot loslaten. De diepte van de hypnose is echter onafhankelijk van de resultaten.

Meer dan gewone hypnose

Mensen bestaan onlosmakelijk van elkaar uit verschillende aspecten, nl. lichaam, geest, gevoel, energie en ziel.
Ik vind het uiterst belangrijk dat ze elk hun volwaardige aandacht krijgen. Daarom zal er bij vraag naar hypnose ALTIJD naar meerdere van deze aspecten gekeken worden omdat ze elkaar constant beïnvloeden.
Indien er bv. bij een verslavingsgedrag enkel en alleen een hypnoseprogramma bovenop een oude verslaving zou geplaatst worden, dan gaat de client wel verlost zijn van zijn huidig probleem, maar zal hij onbewust vluchten in een nieuwe verslaving.
Een verslaving ontstaat niet zomaar – er is steeds een dieperliggende oorzaak. Er is ALTIJD een reden waarom hij zich zo gedraagt. En meestal bevindt die reden zich op een dieperliggend niveau.
DUS:
Om een blijvende harmonie tot stand te brengen moet er altijd dieper gekeken en gewerkt worden.

terug naar aanbod