Zielewerk

“If your belief system allows it to be so!”

Zielencoaching of zielenhealing werkt op meerdere niveaus: mentaal, fysiek, gevoel en energetisch.
Door de hoge frequentie waarin gewerkt wordt, en het verruimd bewustzijn van dat moment, bepalen de gidsen op welk niveau je werkelijk healing nodig hebt.

“There are solutions to every problem in our awareness”

Trance-healing

Trance-Healing

Trance-healing wordt gegeven in een verhoogde staat van bewustzijn. Bij Trance-healing heeft de healer een zeer nauw contact met de spirituele wereld. De spirituele gidsen maken gebruik van aura, geest en lichaam van de healer, hetgeen een zeer krachtige en ervaringrijke techniek is. De healer belichaamt op dat moment de spirituele gids.

Deze vorm van healing wordt vooral gebruikt bij zuivering van zware. belastende energieën die in en rond het lichaam hangen. Dit kan ervaren worden als druk, stress, bevangenheid of helemaal niet fysiek waarneembaar. Onze eigen zware emoties kunnen zich verankeren in onze aura en zodanig verlagen in frequentie dat ze wel degelijk merkbaar worden in het fysiek lichaam.

Soms kunnen overledenen de weg niet terug vinden naar hun thuis, of hebben ze ‘onafgehandelde zaken’ en blijven ze hangen rondom ons of in ons aura. Het zijn zoekende wezens die hulp nodig hebben. Ze zijn onwetend over het feit dat ze energie mis(ge)bruiken van onze eigen levenssystemen. Ze hebben deze (onze) energie nodig om hier in onze dimensie te kunnen verblijven. Dit vastklampen kunnen wij als vermoeiend, storend of belastend ervaren.
Hier worden ze liefdevol geholpen naar de andere kant.

Violette Vlam healing

De Violette Vlam is het transformerende, zuiverende aspect van de Bronenergie.
Zeven Heilige Vlammen

    Ik zet deze krachtige, pure Violette straal in voor:

  • Neutraliseren van oude, soms levens overschrijdende beloften.

    Denken we hierbij aan belofte van armoede – belofte van ‘eeuwige’ trouw – belofte van kuisheid enz… Deze oude inprentingen blijven hangen in de zielslagen. Ze belemmeren ons in het maken van nieuwe beslissingen die noodzakelijk zijn voor het volgen van ons zielepad.

  • Neutraliseren van oude programma’s die we onszelf eigen hebben gemaakt door valse overtuigingen of inprentingen.

    Denken we maar aan ‘blijven hangen in verdriet’ – ‘niet kunnen loslaten’ – ‘zich niet goed genoeg, niet waardig genoeg voelen’ – ‘angst voor tekort’. Deze programma’s zijn met de jaren en eeuwen een eigen leven beginnen te leiden. Ze zijn hardnekkig omdat ze in hun oude programmering overtuigd zijn van hun belang voor de overleving.
    Dit is een niet te onderschatten zwaar proces voor de healer omdat die de Violette Straal lang moet kunnen ‘vasthouden of focussen’ tot de oude programmering capituleert en transformeert.

De healingen met de Violette Vlam gebeuren in samenwerking met Meester Saint Germain en zijn team. (zie ook mijn Workshop: De Zeven Heilige Vlammen).

Soul Reconnection

De Reconnection of herverbinding met de ziel is een zeer krachtige en diepwerkende handeling.

De energetische impact kan vergeleken worden met een meester-initiatie zoals Reiki-3. In samenwerking met de Lichtmeesters wordt een inwijding en herstelbeweging mogelijk gemaakt. Door de Heilige impact en het priesterlijke niveau van deze handeling wordt ze alleen op vraag van de Lichtwereld uitgevoerd.
Soul Reconnection kan nodig zijn voor mensen die er moeilijk in slagen om volledig te incarneren. Ze hebben nooit ten volle hun incarnatie en deze planeet aanvaard. Dit manifesteert zich o.a. in het moeilijk kunnen verbindingen aangaan met andere mensen, in moeilijke relaties en in moeilijke commitments.
Als we dieper kijken zien we dat de correcte verbindingen met Boven én beneden (de archieven van het verleden) ontbreken. Deze mensen incarneren in feite met een lege handleiding, wat enorme psychische pijnen kan veroorzaken. De klassieke psychiatrie kan hier maar weinig mee.
Tijdens de Soul Reconnection-ceremonie worden deze zieleverbindingen hersteld.

je ziel
terug naar aanbod