De drie principes

De vinger wijst naar het inzicht in de 3Principles

Oorsprong

Een eenvoudige Schotse lasser, Sydney Banks (1931-2009), kreeg in 1973 een spontaan diep inzicht (soms verlichtingservaring genoemd) in de werking van ons menselijk bestaan.

Sydney Banks, grondlegger van de 3Principles

Het inzicht ‘overkwam’ hem tijdens een therapeutische opleiding naar aanleiding van een onzekerheid over zijn huwelijk. Hij ervaarde dat het zijn persoonlijke gedachten waren die hem onrustig maakten, niet de situatie of een persoon. Wat hij dacht over zijn huwelijk maakte hem onzeker en niet het huwelijk zelf. De onzekerheid bestond uitsluitend en alleen in zijn eigen gedachtenwereld. Hij heeft dit inzicht verder verdiept en wereldwijd verspreid. Vooral in Groot Brittannië en de USA. Nadien in de rest van Europa. In België is dit nog weinig bekend.

Onze gevoelens van onrust, onzekerheid en stress komen enkel en alleen voort uit onze gedachten over een situatie, en niet uit die situatie zelf.
Dat verklaart waarom verschillende mensen zo verschillend reageren op één en dezelfde gebeurtenis.


Onze ervaring van het leven wordt niet van buiten naar binnen gecreëerd,
maar van binnen naar buiten.

Dit alleen al zien is een grote bevrijding. We zien dat niets of niemand ons angstig, verdrietig of gestresseerd kan maken. Dit is uitsluitend mogelijk door gedachten en verhalen die in ons hoofd opkomen en die wij als waarheid erkennen. We kijken constant door een soort persoonlijke, op maat gemaakte, virtuele reality bril.

We geloven onze verhalen die tot leven worden gebracht, en deze worden onze ervaringen.

Maar het zijn gedachtencreaties die in wezen niet buiten ons hoofd kunnen bestaan.

Wat zijn die 3 Principes?

Om deze werking van de menselijke ervaring gemakkelijker te kunnen begrijpen, heeft Sydney Banks ze uitgelegd als 3 Principes, die tegelijkertijd en non-stop aan het werk zijn. Het is eigenlijk één principe, opgesplitst in 3 delen om ons menselijk brein het gemakkelijker te laten begrijpen.

Painting by Ingrid Collewaert: De 3Principles

Er zijn dus DRIE componenten aan je ervaring:

Het principe van Mind – Universele Levensenergie

Het woord ‘Mind’ staat hier niet voor ‘verstand’ of ‘brein’, de gebruikelijke vertaling uit het Engels.

Er ligt een vormloze potentiële energie aan de grondslag van het leven. Zonder dit is er gewoon geen leven. Sommigen noemen het Universele energie, God, Allah, Het Leven zelf, de Constante, de ruimte waaruit alles ontstaat, de potentie van alles. Dit zijn slechts woorden voor een Intelligentie die al bestond vóór er woorden werden uitgevonden.

Mensen maken deel uit van dit grote geheel, van het proces van het leven, en dit compleet buiten hun invloed. Wij bepalen niet wanneer we geboren worden, wanneer we ziek worden of sterven.

Mind zit achter de knoppen van het leven. Het zorgt er voor dat ons hart klopt, dat de bomen bladeren krijgen in  de lente en dat wonden spontaan dichtgroeien. We hebben geen idee hoe het gebeurt, maar het gebeurt en het is wonderlijk.

Mind zorgt voor evenwicht en gezondheid, en jij hoeft hier niets voor te doen. Vertrouw in alle rust op het zelfgenezend mechanisme van het leven op alle vlakken. Oplossingen verschijnen immers vaak als we ruimte maken voor het grote niets.

Het principe van Consciousness Universeel Bewustzijn

Mensen hebben het natuurlijk vermogen om zich bewust te zijn van wat ze ervaren. Consciousness is de ‘special effect store’ van ons bestaan. Ze brengt onze gedachten voelbaar tot leven in ons lichaam via onze zintuigen.

Beschilderde eieren tonen verschillende soorten emoties

Het hele lichaam zit op dit schakelbord dat bediend wordt door Consciousness. Deze bediener krijgt zeer nauwkeurige ‘instructies’ van je gedachten. Deze gaat dan onmiddellijk aan de slag om jou de gepaste gevoelsssensatie te geven. Bijv. je hormonenhuishouding maakt een shot adrenaline aan: je hart gaat sneller kloppen, je maag krimpt ineen, je ademhaling versnelt, en BAAM, daar is je angstgevoel!

Dat maakt dat onze gedachten en emoties zó ‘echt’ lijken dat we ze oprecht geloven.
“Ik voel het, dus het is wel echt zeker?”
Niet dus! 😊

If the only thing people learned was not to be afraid of their experience, that alone would change the world. Sydney Banks

Het principe van Thought – Universeel Denken

Het Universeel denken is een voortdurende gedachtenstroom. Het is een stroom van energie die wij als mensen kunnen ‘ontvangen’ en laten doorstromen. Ons brein is een ontvanger, geen ‘creator’ van gedachten. Dit is een natuurlijke, continue beweging.
Onze verhalen creëren onze persoonlijke ervaring van de werkelijkheid. Onze verhalen zelf zijn niet dé werkelijkheid, maar onze werkelijkheid wordt gecreëerd door onze gedachten die we geloven en als waarheid aannemen.
Je kunt de omstandigheden niet voelen. Het is het denken over die omstandigheden dat je voelt. Altijd!

Kort gezegd komen de 3 Principes neer op het volgende:

Je leeft en beleeft altijd je denken.

Daaronder ben je een oneindige intelligentie en altijd oké. Dit is je standaardinstelling.

Je bent helemaal oké én je hebt de mogelijkheid om te denken en te geloven van niet.

Zonder deze Principes zou jij niet bestaan als mens en je niet bewust zijn van je ervaringen.

Meer weten?